GRENNESSMINDE I TAASTRUP – STYRKET FORRETNINGSSTRATEGISK FOKUS OG REBRANDING

For Grennessminde i Taastrup har Katana Graphic styrket den socialøkonomiske virksomheds forretningsstrategiske fokus, skabt synlighed med corporate rebranding samt integreret organisationens udvalgte FN’s Verdensmål i strategier og praksis. Altsammen i et tæt samarbejde med kunden, der er en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder. Det er der blandt andet kommet et redesignet og mere målgruppeorienteret website ud af samt nye kommunikationselementer til salgs- og fundraisingaktiviteter.

 

Vores ansvar har været ledelse, analyser, strategier og eksekvering inden for forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, designudvikling og visuel storytelling om FN's Verdensmål-aktiviteter i hele processen fra idé- og analysefasen til afsluttede leverancer. Alle aktiviteter er fundet sted i et stærkt samarbejde med kunden.


GRENNESSMINDE I TAASTRUP – STYRKET FORRETNINGSSTRATEGISK FOKUS OG REBRANDING

KUNDE

Grennessminde i Taastrup er en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder. Stedet huser, uddanner og kvalificerer unge med særlige behov til et aktivt og bidragende samfundsliv i samarbejde med det øvrige samfund og arbejdsmarked. Grennessminde arbejder aktivt for at realisere udvalgte FN’s Verdensmål. Private samt virksomheder, med Noma som ét eksempel, køber varer – fx. økologiske grøntsager – fra Grennessmindes egne socialøkonomiske virksomheder.

RESULTATER

Bidrag til at realisere Grennessmindes potentialer i form af:

  • Styrket forretningsstrategisk fokus og integrering af FN’s Verdensmål i strategier, praksis og visuel branding.
  • Øget synlighed ved hjælp af rebranding – ny tone, stil og billedsprog med fokus på høj kvalitet, enkelhed og æstetik i form af:
  • Websitet gminde.dk  – redesignet og mere målgruppeorienteret.
  • Faktaark og profilbrochurer blandt andet til salgs- og fundraisingaktiviteter.
  • Kommunikationsstrategi og input til årshjul med SoMe, værdiskabende tiltag, events m.m.

Implementeringen af henholdsvis strategier, rebranding, FN’s Verdensmål og andre tiltag er i fuld gang.

Katana Graphic’s ansvar og ydelser

Procesorienteret konceptudvikling og visuel storytelling i samarbejde med projektleder:

  • Webdesign: gminde.dk. Sparring, planlægning og udvikling af prototype med målgruppeorienteret websitestruktur: UX and UI for et komplet site — inklusive designblokke. Fokus på organisationens forretningsstrategiske målsætninger i forhold til navigation, interaktioner, scenarier og brugerkomfort.
  • Designskabelon: Planlægning, kvalitetssikring og overdragelse til digital konsulent.