De 29 Spørgsmål - en moderne retorik til planlægning af kommunikation

af Jan Krag Jacobsen

 1. Hvem er målgruppen?
 2. Er kommunikation løsningen?
 3. Hvad er budskabet?
 4. Hvad er mediet?
 5. Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen?
 6. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen?
 7. Hvem er afsender?
 8. Indgår produktet i en strategi eller politik?
 9. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?
 10. Hvad er formålet med effekten hos afsenderen?
 11. Hvordan påvirkes målgruppen ellers med lignende budskaber?
 12. Intimideres målgruppen?
 13. Er produktet lavet før?
 14. Hvor, hvornår og hvordan skal målgruppen opleve produktet?
 15. Hvordan skal produktet distribueres?
 16. Hvilke genrer skal bruges?
 17. Hvilke fortællemåder skal bruges?
 18. Hvilke færdigheder skal producenten have?
 19. Hvilken viden skal producenten have?
 20. Hvor meget skal der med?
 21. Hvilket apparatur er nødvendigt?
 22. Hvad må det koste?
 23. Hvilke juridiske problemer kan opstå?
 24. Hvilke etiske problemer kan opstå?
 25. Hvad skal produktet hedde?
 26. Hvordan er tidsplanen?
 27. Hvordan informeres rekvirenten?
 28. Hvordan skal produktet afprøves?
 29. Hvordan laves produktet nemmest?