NYT VIDENSCENTER – FORRETNINGSUDVIKLING OG BRANDING

For Danmarks nye videnscenter om socialøkonomi – Copenhagen Dome - Videnscenter for Socialøkonomi – har Katana Graphic bidraget til at styrke organisationens forretningsstrategiske fokus. Vi har blandt andet leveret forretnings-, kommunikations- og fundraisingstrategier, corporate branding samt hjulpet med at integrere organisationens udvalgte FN's Verdensmål i strategier, praksis og visuel storytelling. Et kommunikationskit i form af en hjemmeside, faktablad, profilbrochure og foldere er også eksempler på vores leverancer.

 

I processen fra idé og analyser til færdige indsatser har vores ansvar været ledelse, strategier og eksekvering inden for forretnings- og organisationsudvikling, kommunikation, fundraising, design samt visuel storytelling om organisationens arbejde med sine udvalgte FN's Verdensmål. Alle aktiviteter har fundet sted i tæt samarbejde med kunden.


NYT VIDENSCENTER – FORRETNINGSUDVIKLING OG BRANDING

KUNDE

Med afsæt i udvalgte FN’s Verdensmål arbejder Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi for flere jobs til udsatte mennesker og for samfundsøkonomisk vækst. Midt i smukke naturområder i Taastrup danner den 350 m2 store kuppelformede bygning, Domen, rammen om Videnscenterets mange aktiviteter for private og offentlige interessenter.

RESULTATER

Bidrag til at realisere Videncenterets potentialer i form af:

 • Styrket forretningsstrategisk fokus og integrering af FN’s Verdensmål i strategier og praksis.
 • Formulering af Videnscenterets mission, vision og værdier.
 • Forretningsplan, der skal medvirke til at skabe en økonomisk bæredygtig virksomhed.
 • Designmanual, koncept- og idéudvikling samt visuel storytelling.
 • Kommunikationsstrategi og input til årshjul.
 • Kommunikationskit til det nyetablerede Videnscenter: Website, faktaark, profilbrochure, postkort og folder.

 • Fundraisingstrategi.
 • Fondsansøgninger til udviklingsprojekt inden for vidensdeling.

Implementeringen af strategier og brandingen er i fuld gang.

Katana Graphic’s ansvar og ydelser

Procesorienteret konceptudvikling, brandstrategi og visuel storytelling i samarbejde med projektleder:

 • Planlægning og udvikling fra prototype til færdige designs.
 • Visuel identitet og designmanual: Planlægning, udvikling og præsentation af komplet designmanual inklusive typografi, farveunivers, grafiske elementer, billedsprog og beskæring af motiver for den indledende visuelle identitet i brandudviklingen.
 • Designskabelon: Planlægning, kvalitetssikring og overdragelse til digital konsulent.
 • Redesign af logo
 • Webdesign: copenhagendome.dk. Sparring, planlægning og udvikling af prototype med målgruppeorienteret websitestruktur: UX and UI for et komplet site — inklusive designblokke. Fokus på organisationens forretningsstrategiske målsætninger i forhold til navigation, interaktioner, scenarier og brugerkomfort.
 • Grafisk design af øvrige kommunikationselementer: Faktaark, profilbrochure, postkort og folder.
 • Fotos: Briefing af fotograf, billedretouchering og opbygning af nyt billedarkiv med projektleder og fotograf.